Shpallje

Përparësitë e postimit të shpalljes në Shtëpia Urban©:

  • Uebfaqe profesionale, e sistemuar në mënyrë të qartë dhe praktike për përdoruesin
  • Adresa e parë për blerës dhe shitës, qiramarrës dhe qiradhënës
  • Këtu i gjeni patundshmëritë nga tërë Kosova
  • Është e arritshme për njerëzit nga diaspora
  • Ne ju japim këshilla të vlefshme si ta reklamoni objektin tuaj dhe ta jepni me qira ose ta shitni me sukses
  • Ju e zgjidhni kohëzgjatjen e shpalljes dhe përfitoni nga kushtet e volitshme
  • Ju e menaxhoni apo e shlyeni vetë shpalljen tuaj dhe keni qasje në statistikën e numrit të klikimeve në skedarin tuaj administrativ (Login i përdoruesit). Shpalljen mund ta riaktivizoni sërish pas kalimit të afatit.
  • Shtëpia Urban© i përzgjedh shpalljet më të mira dhe e vendos objektin tuaj pa pagesë edhe në fokus të Ballinës. Me këtë rast merret parasysh përshkrimi i objektit dhe kualiteti i fotografive