Shpallje

Ju mund të zgjidhni mes dy formave të abonimit:

 • Abonimi individual (për persona privat dhe biznese)
 • Abonimi partner (për biznese) 

Abonimi individual

- Ju regjistroheni si person privat apo si biznes
- Ju zgjidhni pako me kohëzgjatje dhe çmim të caktuar për çdo shpallje të vendosur

Pakot e abonimit individual janë:

 • Pako 1-muaj me kohëzgjatje 30 ditë kalendarike dhe çmim 10.00€ 0.00€*
 • Pako 3-muaj me kohëzgjatje 90 ditë kalendarike dhe çmim 20.00€ 0.00€ *
 • Pako 6-muaj me kohëzgjatje 180 ditë kalendarike dhe çmim 30.00€ 0.00€ *

*OFERTË PROMOCIONALE: Kjo dhuratë mirëseardhje është e vlefshme vetëm nëse regjistroheni deri më 30.11.2017


Vërejtje: Të gjitha çmimet përfshijnë TVSH-në. Për transfertat bankare nga jashtë paguhet një shumë paushall shtesë prej 5.00€. Përshtatja e çmimeve mund të bëhet në çdo kohë. Shtepia Urban© nuk i paguan taksat bankare të shpallësve. Ato duhet të paguhen komplet nga shpallësi.

Abonimi partner 

 • Ju regjistroheni si biznes
 • Anëtarësimi për 1-vit plus regjistrimi në faqen Partnere
 • Numri i pakufizuar i shpalljeve
 • Statistika të vizitave të shpalljeve
 • Kohëzgjatja e shpalljeve e pakufizuar për aq kohë sa jeni partner
 • Regjistrimi në faqen Partnere me logon dhe të dhënat tuaja të kontaktit
 • Kushte të favorshme në krahasim me variantin e abonimit individual

Çmimin për abonimin partner do ta pranoni përmes e-mailit në momentin e regjistrimit të shpalljes së parë.€500 € 100.00

Vërejtje: Për transfertat bankare nga jashtë paguhet një shumë paushall shtesë prej 5.00€. Përshtatja e çmimeve mund të bëhet në çdo kohë. Shtepia Urban© nuk i paguan taksat bankare të shpallësve. Ato duhet të paguhen komplet nga shpallësi.