Partnerët

Shtepia Urban© ju ofron mundësinë për të kontaktuar drejtpërdrejt agjencitë e regjistruara tona partnere. Pa marrë parasysh se çfarë objekti kërkoni apo dëshironi të shitni. Agjencitë e patundshmërive ofrojnë kontakte personale dhe profesionale për ndërmjetësimin e shtëpive, banesa, tokave ndërtimore, etj. në tërë Kosovën. Do t´ju përkrahin në projektet tuaja që kanë të bëjnë me patundshmëritë.